Kontakty

Predajca

Názov:K&H Kancelárska technika
IČO:22707042
DIČ:1020286861
IČ DPH:SK1020286861
Mesto:Senica
PSČ:90501
Adresa:Janka Kráľa 733
Telefón:034 / 6515495
E-mail:kah@kah.sk
Kontakt:Ivan Kozák

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 033/5512 689
  • 033/5512 690
Fax:
  • 033/5512 656