Predajca

Názov:K&H Kancelárska technika
IČO:22707042
DIČ:1020286861
IČ DPH:SK1020286861
Mesto:Senica
PSČ:90501
Adresa:Janka Kráľa 733
Telefón:034 / 6515495
E-mail:kah@kah.sk
Kontakt:Ivan Kozák
Živnostenský register 205-6937, OU Senica

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23